به عقیده فیلیپ کاتلر

فیلیپ کاتلر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

فیلیپ کاتلر از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به ناوبری پرش به جستجو فیلیپ کاتلرکاتلر در ورشو. ۱۴ سپتامبر ۲۰

 پدر بازاریابی مدرن، بازاریابی عبارت است از:

 

فعالیتی انسانی در جهت ی مایحتاج و مطالبات از طریق فرایند مبادله

 

منشا و رکن اساسی نظام بازاریابی، نیاز و خواسته های انسان است. فرآورده زاییده دربایستن آدمی است، هر چیزی را که خدمتی ارائه دهد یا نیازی را برآورده سازد میتوان محصول قلمداد کرد که دربرگیرنده افراد، محیط‌ ها، سازمان ها، خدمات و عقاید است. به عبارت دیگر فرآورده عبارت است از چیزی که توانا به ی یک خواسته باشد. بیچارگی بیان کننده ی حالت محرومیت احساس شده در فرد است. محصولات به هر اندازه که خواسته های فرد را برآورده کنند، دارای ارزش هستند. خواسته در بازاریابی، شکل برآورده ساختن نیازهاست و تقاضا توانایی رفع خواسته است.

 

بازاریابی یا مارکتینگ چیست

منشا و رکن بنیادین سامانه بازاریابی، نیاز وخواسته های انسان است

 

بازاریابی از زمانی آغاز میشود که فرد تصمیم می گیرد نیازها وخواسته هایش را از طریقی خاص که آن را “مبادله” می نامیم، کند. مبادله یکتا از چهار گزینش گوناگونی است که فرد برای ی نیازهای خویش از آنها کاربرد میکند.

 

اولین انتخاب خود تولیدی است. انسان گرسنه، گرسنگی خود را از طریق شکار و . . . برطرف می کند. در این جا نه بازاری وجود دارد و نه بازاریابی.

دومین انتخاب فرد استعانت از دیگران است. فرد گرسنه از فردی سایر به عنوان پیشه خیر غذا طلب می کند و چیزی جز قدردانی عرضه نمیدارد.

سومین گزینش فرد اعمال زور است. فرد گرسنه می تواند با زور یا ی غذا را از چنگ دیگری در بیاورد. در این جا از قدر دانی خبری نیست.

چهارمین گزینش فرد مبادله است. فرد گرسنه می تواند به فرد دیگری که غذا دارد مراجعه کرده، منبعی را برای مبادله با غذا رهنمود کند. این منبع می تواند پول، محصول یا خدمتی باشد که برای صاحب خوراک دارای ارزش است.

در مبادله باید ۳ شرط زیر استوار باشد:

دو طرف هستی داشته باشد

هر طرف چیزی با ارزش برای طرف دیگر داشته باشد

هر طرف مجاز به پاسخ یا رد رهنمود طرف سایر باشد اگر این شرایط موجود باشد، امکان مبادله نیز وجود خواهد داشت.

تعریف بازار

تعریف بازار عبارت است از “محلی برای مبادلات بالقوه” اگر برای فرآورده یا خدمت ما حتی یک تن هم وجود داشته باشد، می توانیم بگوییم که بازار هستی دارد. اندازه بازار به شمار افرادی پیوستگی دارد که:

 

به فرآورده به معنی عام یا شی مورد عقیده علاقمند هستند.

حاضرند منابع لازم را برای به دست آوردن فرآورده مبادله کنند.

تعریف بازار ما را به مفهوم بازاریابی می رساند.

 

بازاریابی یعنی تلاش در جهت از نیرو به فعل درآوردن مبادلات برای ی نیازها و خواسته های بشر.

ابعاد متنوع مارکتینگ و بازاریابی

ابعاد گوناگون مارکتینگ

 

۹ جنبه گوناگون مارکتینگ

۱. بازار گرایی

گرایش به بازار و نیاز مشتریان نخستین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیر کامیاب کسی است که سازمان را با شرایط روز همگام کند و این زمانی شدنی است که کارکنان و مدیران گرایش به بازار را به عنوان یک ادب و بصیرت بپذیرند و دنبال کنند.

 

۲. بازار شناسی

“شناخت” لازمه ی هر جنبش عاقلانه و هر تصمیم بنیادین است. شناخت بازار تلاشی سامانه مند است برای گردآوری، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه ی اجزای برپایی دهنده ی سامانه بازار و همه عواملی که بر نظام بازار تاثیر می گذارند.

 

۳. بازاریابی


بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسبترین بازار و تقسیم هایی که سازمان می تواند در آن جا به چهره مفید تر و موثرتر حضور یابد و پاسخگوی دربایستن و خواسته مردم باشد. بازاریابی یعنی دسته بندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصولات کمپانی برای پسندیده ترین بازارها.

 

۴. بازار سازی

بازارسازی یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با به کارگیری عوامل قابل کنترل بازاریابی (4P: محصول، قیمت، توزیع و تبلیغ) . بازاریابان با بکارگیری صحیح و اصولی این عوامل می توانند در شرایط مختلف جایگاهی در بازار برای خود به دست آورند و با ت ها و برنامه های پسندیده سهم اکثریت از بازار را در پسندیدن بگیرند.

 

۵. بازار گردی

بازارگردی وظیفه ای است که بازار یاب را ناچار می سازد تا بیش از سایرین با تحولات و دگرگونی ها بازارها آشنا گردد. این آگاهی از طریق حضور در صحنه چشم وهمچشمی و مبادله و نگریستن بازارها امکان پذیر است. شرکت کردن در نمایشگاهها، بازدید از بازار های گوناگون و بودن در محیط بازار، دیدن مدیران را بازتر می سازد. به عبارتی، مهمترین نقش بازار گردی تقویت و برخی مواقع تغییر “دید” است.

 

۶. بازار سنجی

بازار سنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم، آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم. همه محصولات و خدمات و سازمان ها حائز منحنی عمر خاصی هستند که این منحنی دربرگیرنده مراحل معرفی یا، رشد، بلوغ و اشباع، و افول است و هر مرحله شرایط ویژه ای دارد که بازاریاب باید براساس این خاصیت ها بازتاب های مناسبی نشانه دهد. بازار سنجی یا ارزشیابی و سنجش تکاپو های سازمان، نقاط قوت و ناتوانی را به نکوداشتن نمایان می سازد.

 

۷. بازار داری

بازار داری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق ایجاد “رضایت” در آنان. آگاهی از رفتار مشتریان، وابستگی برپا کردن با آنان، داشتن اطلاعات روانشناختی و جامعه شناختی و نیز اطلاع داشتن از حرکات و امکانات رقبا نقش ارزنده ای در حفظ مشتری دارد.

 

۸. بازار گرمی

برای بازار داری لازم است بازار گرمی را از دست ندهیم. بازارگرمی یعنی تبلیغات و تشویقات به هنگام جهت آگاه ساختن، متقاعد کردن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید از آن و رویارویی با حرکات رقیب. احد از مهمترین ابزارهای بازار گرمی به کارگیری خلاقیت ها، نوآوری ها و ابتکارات است.

 

۹. بازار گردانی

بازار گردانی یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی، اجرا و مهار امور متنوع بازار و ابعاد گوناگون بازاریابی است. بازارگردانی دربرگیرنده تنظیم راهبرد ها و برنامه ها، سازماندهی و اجرای همه ی امور مربوط به شناساندن و معرفی محصولات شرکت به بازار ها، نظارت بر تکاپو ها برای دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد خوشنودی برای مشتریان و جامعه است.

 

با توجه به ابعاد متنوع مارکتینگ میتوان گفت کلمه ی مناسب برای Marketing “بازار گردانی” است که همان “مدیریت بازار” است و کل امور مربوط به برنامه ریزی، اجرا و کنترل تکاپو های متنوع را در بر می گیرد.

 

گسترش اینترنت و تغییر روش های بازاریابی

با اشاعه اینترنت به تدریج طریق های بازاریابی نیز دچار تغییر شد. ست گودین احد از خلاق ترین و مشهورترین بازاریابان جهان در کتاب سرشناس خویش یعنی بازاریابی دستور ای (Permission Marketing) در سال ۱۹۹۹ این تغییرات را پیش بینی کرد و به شکل جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی درونگرا یا جاذبه ای اشاره نمود. این گونه بازاریابی چندین سنه پس توسط گسترش دهندگان افزار معتبر اتوماسیون مارکتینگ هاب اسپات یعنی برایان هالیگان و دارمش شاح به طور گسترده تبلیغ و ترویج دیتا شد و به یکتا از بهترین طریق های بازاریابی برای شرکت های کوچک و متوسط تبدیل شد. وبسیما ثبت اسم کارگاه تعلیم دیجیتال مارکتینگ خویش را پیش درآمد کرد.

 

در این روش شما برخلاف طریق های سنتی بازاریابی (برونگرا) مبتنی بر برپایی وقفه در حیات افراد از طریق تبلیغات در تلویزیون، رادیو، بیلبورد و … با فرآوری محتوایی که به افراد اطلاعات سودمند بدهد توسط آن ها کشف می شوید. در واقع شما با دادن اطلاعات سودمند به کسان به مرجع قابل اطمینانی تبدیل خواهید شد که آن ها برای خرید محصولات و خدماتتان راغب می شوند. ابزارهای اصلی این طریق عبارتند از:

 

سایت ها و وبلاگ ها

موتورهای جستجوی اینترنتی (مانند گوگل)

شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و لینکدین و …)

و …

بازاریابی در ایران به چه معناست؟

بازاریابی محتوایی چیست؟

بازاریابی محتوایی زیرشاخه ای از بازاریابی درونگرا یا جاذبه ای محسوب می شود. در این طریق صاحبان یک کسب و کار می کوشند تا با تولید محتوای مفید و استراتژیک در سایت خود، افراد را از طریق موتورهای جستجو (مانند گوگل) وارد سایتشان کرده و به بازاریابی و تبلیغ محصولات و خدماتشان بپردازند. در این بین آشنایی با سئو یا بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو در دریافت رتبه های بالا در نتایج جستجو زیاد بایسته است. با این پیشه افراد با جستجوی واژه ها کلیدی سایت شما را در صدر نتایج جستجو دیده و به سرعت بر روی آن کلیک کرده و وارد آن می شوند.


akhbar tecnolozh5

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: بازار ,بازاریابی ,طریق ,یعنی ,مبادله ,مارکتینگ ,بازار گرمی ,فیلیپ کاتلر ,بازار سنجی ,بازار داری ,تعریف بازار ,ابعاد متنوع مارکتینگ
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بهترین اپلیکیشن های روز دنیا استاد انگلیسی وبلاگ-پیران سون گالری سارب سراب یک مسلمان وبلاگ موزیک نعیم اشکبوس اجاره آپارتمان مبله بازی فیلم